#1A2C37
info@qtd.cz +420 734 540 041

Chci poskytovat vzdálenou podporu

Cílem vzdálené podpory je zlepšení a zrychlení vztahu se zákazníkem. Nezanedbatelnou výhodou je také minimalizace servisních výjezdů. Proto jsou software pro vzdálenou podporu a správu tak oblíbené.

ISL online nám pro poskytování podpory přijde ideální protože lze funguje napříč různými operačními systémy Win, Linux, MAcOS, IOS, Android. Také není problém se vzdáleně připojit z mobilu, nebo tabletu, pokud jsme právě na cestách.

ISL online také umpožňuje předávání relace mezi operátory, nebo její sdílení.

  • Připojení lze realizovat různýmí způsoby:
  • ⚫ Zasláním odkazu na stažení souboru pro připojení, uživatel soubor pouze spustí.
  • ⚫ Nadiktováním/zasláním kódu pro relaci, který uživatel použije buď v uloženém progamu, nebo na webové stránce.
  • ⚫ Prostředníctvín nainstalovaného programu AlwaysON - tento způsob umožňuje přístup i bez spolupráce uživatele.
  • ⚫ Připojení přímo z chatu s uživatelem. Nástroj pro chatování obsahuje každá licence ISL Online.
  • ⚫ Připojení přes RDP/SSH proxy

    .

Chci vzdáleně přistupovat k zařízením

Díky instalaci programu ISL AlwaysON lze vzdálěně přistupovat ke koncovým stanicím bez zásahu uživatele. Seznam koncových bodů je možno členit do skupin a přidělovat jim uživatelská práva.

Další možností je přístup přes RDP/SSH bez nutnosti pouřít VPN. Zde je nutné mít v síti pouze jedno zařízení s nainstalovaným ISL AlwaysOn, které je využíváno jako proxy.

Chci uživatelům pomoci s mobilním zařízením

Prostřednictvím ISL Online Lze přistupovat na mobilní zařízení s IOS nebo Android a to bud v režimu náhledu, nebo u některých typů lze zařízení i ovládat (to je dáno mezením výrobce). Uživatele lze pak jednoduše navádět, co má udělat.

Chci mít vše zabezpečené

Při vývoji ISL Online je jedním z hlavních cílů dodržování nejvyšších bezpečnostních standardů.

Aplikace používá symetrické AES 256 Bit end-to-end šifrování s 2048/4096 Bitovým RSA klíčem. Aplikace je podepsaná SHA-2 certifikátem, SHA-1 je využíván jen z důvodu zpětné kompatiblity. Aplikace umožňuje dvoufaktorovou autentizaci a má ochranu proti prolomení hesel hrubou silou.

Pro správnou funkci ISL Online není potřeba na firewallu povolovat žádné porty směrem dovnitř.

Společnost XLAB, která ISL online vyvíjí má certifikaci ISO 27001:2013, pravidelně podstupuje bezpečnostní audity a penetrační testy od nezávislých externích firem.

Veškeré činnosti v ISL Online jsou logované a transparentní - viz následující sekce: Chci mít vše pod kontrolou.

Chci mít vše plně pod kontrolou

ISL online je transparetní a umožňuje uživateli sledovat všechno, co se děje. Díky sofistikovanému systému skupin a oprávnění lze navíc přesně definovat jaké činnosti může určitý subjekt vykonávat.

Veškerá činnost v aplikaci je zaznamenána do logu, který není možné uživatelsky smazat. Průběh relace může být navíc nhrán a uložen na koncové stanici. Uživatel si také může nastavit alerty, které ho informují o každém přístupu na jeho zařízení.

Jednotlivá zařízení lze zařadit do skupin a nad skupinami definovat práva pro přístup, každý uživatel může mít pro přístup k zařízení svoje heslo, které bude odlišné od hesla pro administraci zařízení.

Chci si přizpůsobit vzhled aplikace

ISL Online je možno upravit do vlastních barev, přidat logo a přispět tak k bezpečnosti a zvýšení důvěry uživatelů.

Chci rychlou a fundovanou podporu

Základem každé aplikace je spolehlivá a fundovaná uživatelská podpora. Zde máte k dispozici chat, email, nebo telefon. My, jako partner, poskytujeme podporu v češtině.

Chci mít přehledné licencování

ISL Online má stabilní a přehledné licencování. Neobsahuje skryté háčky jako je omezení registrovaných uživatelů, nebo zařízení. U licencí také nedochází ke každoročnímu zdražování.

Hledám on-premise řešení

Jedna z velkých výhod je možnost mít ISL Online server u sebe ve vlastním datacentru. Díky vlastnímu serveru můžete například zabezpečeně poskytovat podporu uvnitř firmy a nemít přitom otevřené přístupy do cizího cloudu. Nebo můžete server umístit do DMZ a mít podporu vašich zákazníků plně pod kontrolou.